Как да вмъкнеш PHP код в джаджа на WordPress сайт

Търсите ли начин да използвате WordPress джаджа за стартиране на PHP код?Макар да има приставка за това, с този бърз кодов фрагмент, можете да го направите.

Инструкции:

Всичко, което трябва да направите, е да добавите този код във файла ifunctions.php на темата:

function widget_text_exec_php( $widget_text ) {
    if( strpos( $widget_text, '<' . '?' ) !== false ) {
        ob_start();
        eval( '?>' . $widget_text );
        $widget_text = ob_get_contents();
        ob_end_clean();
    }
    return $widget_text;
}
add_filter( 'widget_text', 'widget_text_exec_php', 99 );
Tags: