6 стъпки, които трябва да предприемеш след SEO одит

SEO одит? Искате да подобрите органичната видимост при търсенe на сайта ви?

 

Първата стъпка обикновено е SEO одит.

SEO одитът може да даде много ценна информация. Той показва SEO стратегии и тактики, или липса на такива.

Най-добрите одити се извършват в дълбочина и са фокусирани върху трите ключови области на SEO:

– Техническа.

– On Page.

– Off-Page

Също така се използват ключови думи или целеви фокус за сравнение. Това позволява да се направи дълбок анализ на ефективността от ключовите думи и конкурентно сравнение.

Когато инвестираш време, енергия и пари в SEO одит, е нормално да го правиш с цели, за които да предприемеш действия след това. Вероятно очакваш да възвърнеш инвестицията си или да дадеш силен старт на проект, трафик и постигане на целите.

Какво следва сега?

В тази статия ще се запознаеш с няколко специфични стъпки, които да предприемеш, след като одитът е завършен – изграждане на инерция и застраховка на това, че времето и парите ти не са пропилени.

 

 1. Състави списък с вътрешната информация

Подробният ръчно изготвен одитен доклад често включва:

– Списък на SEO одитираните елементи.

– Статусът на тези елементи, спрямо най-добрите практики, аудитория и конкурентни филтри.

– Препоръки за коригиране и подобряване.

 

Те често са вплетени в целия доклад, а понякога са обобщени в резюме или заключителна част.

За по-леки или по-автоматизирани одити, тази част може да е малко неясна или не достатъчно подробна.

Твоята първа стъпка след SEO одита е да тръгнеш по краткия (или вероятно дълък) лист от специфична информация и неща, които изискват действия.

 

 1. Приоритизирай спрямо нивото на въздействие

 

Използвайки списъка от доклада на одита или допълнителния, който състави е време да се направи план.

 

Ако имаш възможност се свържи отново с човека/ екипа, който е направил одита или си уговрете среща. Така ще можеш да разбереш по-подробно проблемите и очакваното ниво на въздействие на всеки един елемент от списъка.

Не всички коригиращи и оптимизационни действия ще имат еднаква / същата амплитуда на въздействие. SEO професионалистите са принудени да не обещават нищо, поради несигурния характер на индустрията. Необходима е скала и обективен начин за приоритизиране на списъка, въз основа на това колко са големи проблемите.

Определянето на очакванията за евентуалното въздействие, дори когато са основани на стандарти или желания ще бъде полезна на по-късен етап за измерване на реалното въздействие.

 

Например за разрешаване на проблема с липсващото заглавие и мета таговете за описание на всяка страница от сайта – да се пише персонализирано, полезни ключови думи, фокусирани тагове вероятно ще имат по-голямо въздействие и по-висок приоритет, спрямо въвеждането на структорирани данни за страницата с контакти.

 

 1. Определете необходимите ресурси

 

С приоритизиран списък от действия основани на нивото на въздействие, можеш да определиш необходимото време, бюджет и ресурси, необходими за справяне с всеки елемент.

Някои промени могът да бъдат направени за минути от един човек с малко обучение. Други може да изискват асистиране от други отдели, специалисти или външни посредници.

Нещо като реализиране на сложна стратегия за тагове може да изисква добър технически SEO познания и уменията на уеб разработчик. Това са ресурси, които изискват средства и е добре да не ги пропускате при изчисленията.

Щом веднъж разберете колко дълго ще отнеме изпълнението на всеки елемент, какво ще коства във време и ресурси, в комбинация с нивото на въздействие от предишната стъпка, можете да филтрирате списъка и да определите приоритетите.

 

 1. Определете срокове

 

Вече имаш ясни очертания на нуждите и работата, която трябва да се свърши, пред себе си. Все още не е време да намаляте темпото.

Дай тласък на SEO плана, въпреки ограничените време и средства. SEO е дългосрочен ангажимент, който се задвижва от краткосрочни и тактически дейности.

От тази позиция, би трябвало да се ориентираш каква би била инвестицията за изпълнението на всички елементи от списъка.

Базирано на бюджета, темпото и свободното време би трябвало да добиеш представа колко време ще отнеме да преминеш през всичко.

С тази информация можеш да разработиш времеви график с конкретни цели и отчетни цикли за измерване на действията.

 

 1. Създай план за действие

Поставяйки плана в действие, ще трябва да намериш подходящата система, за да можеш да гарантираш:

– Лесното сътрудничество.

– Планиране и задаване на задачи.

– Приложимост на отчетността.

 

Заеми се с проекта насериозно. Да следваш одита е едно от най-добрите неща, които можеш да направиш, за подобряването на ситуацията.

 

Да се натрупат много задачи на един човек или една група от хора, без очакване или отчетност е голям риск за провал.

 

Определяне на темпото чрез организация, план, очаквания, определянето на бюджет и свършване на работата в срок е от решаващо значение за успеха на проекта.

 

Не всички служители ще разберат потенциалното въздействие на SEO и нуждата от неговото подобряване, особено ако имат малък принос към проекта.

Без обучение и ясна задача с краен срок, която влиза в плана, ИТ задачата може да се отлага във времето и никога да не бъде свършена.

 

 1. Постигане на успех

 

Как да познаеш SEO успехът и да разбереш, че усилията на всички са били от полза?

 

Върни се обратно на целите и очакванията, които зададе в първата стъпка след одита. Вземи най-високата степен на въздействие.

 

Използвай изходни данни или данни от бенчмарк, които можеш да отделиш от графика на проекта и да видиш къде се променя средната позиция импресии, трафик, и реализации по време на проекта или индивидуалната кампания.

 

Със специален план и съгласувани усилия, трябва да е възможно проследяването на конкретни подобрения.

 

Не забравяйте да използвате функцията за пояснения в Google Analytics и да имате периодични отчетни цикли, месечно или седмично в зависимост от периода за изпълнение на проекта.

 

Това е чудесен начин за проследяване на промените и реалното въздействие, въз основа на очакваните достижими нива, да се направят необходими промени или да се продължава по същия метод.

 

Заключение

 

Процесът на SEO одитът може да бъде поразителен.

 

В зависимост от вида на одита и количеството знания и подкрепа, които получаваш в края на процеса, може да бъде предизвикателство, да използваш одита като мощен инструмент за оптимизация на уебсайт си.

 

Чрез работата с вътрешната информация за напълно функционален и измерим план, можеш да постигнеш успехи и да намериш възвращаемост на инвестициите, не само за одита, а и за SEO като цифров маркетингов канал.

 

Направете запитване

  Абонирайте се за полезно съдържание

  Качваме полезни статии в нашия блог, всеки месец…по много

   Изберете съдържание, коeто да ви изпращаме:
   SEOДигитални стратегииСоциални мрежиGoogle Ads
   Уеб сайтКопирайтингУвеличаване на конверсииE-mail маркетинг

   Tags: , , ,