Blog / Блог

За кратко „уеб дневник“, блог е уеб страница или уеб сайт, който редовно се актуализира с ново писмено съдържание.

Блоговете са важна част от уебсайта, тъй като те предлагат редовно ново съдържание, което може да помогне за привличането на нови посетители, за ангажирането на съществуващи посетители и др.

Tags: