Contact Form / Формуляр за връзка

Секция на уеб сайт с попълними полета, за да могат посетителите да се свържат със собственика на уебсайта, най-често използван за събиране на име, телефонен номер и имейл адрес на потенциални клиенти.