Digital Marketing / Дигитален маркетинг

Уникален термин за онлайн работа, включващ специализирани маркетингови практики като SEO, PPC, CRO, уеб дизайн, блог, съдържание и всяка друга форма на реклама на свързано с интернет устройство.