Display Ads / Дисплейни реклами

Реклами в дисплейната мрежа, които включват много различни формати като: изображения, видео и аудио. Също известни като банерни реклами. Това са рекламите, които се виждат в мрежата на новинарски сайтове, блогове и социални медии.