Dofollow линк – маркер

Dofollow линк – маркер

Фраза, която обозначава хипервръзка, без маркера “nofollow”. По подразбиране хипервръзката е следваща връзка, докато към нея не бъде добавен код “nofollow”.