Heatmap – проследяване на потребители

Heatmap – проследяване на потребители

Heatmap е графично представяне на начина, по който потребителите взаимодействат с вашия сайт. Софтуерът Heatmapping се използва за проследяване на това, къде потребителите кликват върху дадена страница, как я преглеждат и какво правят. Heatmaps се използват, за да събират данни за поведението на потребителите, за да съдействат при проектирането и оптимизирането на уебсайт.