Link/Връзка

Връзка – Позната също като хипервръзка, връзката е низ от структуриран текстов протокол за прехвърляне на хипертекст, използван за свързване на уеб страници в интернет. Има две основни форми на връзки: вътрешни връзки, които сочат към страници на същия сайт, и външни връзки, които сочат към уеб страници на друг уебсайт.

Related rechnik

Tags: