Nofollow – атрибут на връзка

Nofollow – атрибут на връзка

HTML атрибут за връзка, който съобщава на уеб браузъри и търсачки, че връзката към уеб страницата на местоназначението НЕ трябва да прехвърля SEO капитала (т.е. не трябва да дава SEO полза на получателя). Съгласно указанията на Google, всяка връзка, която е неестествена (като например, че сте платили за съобщение за пресата), трябва да има такъв маркер.