Archives

H1-H6 тагове / маркери

Маркерите се използват в HTML за категоризиране на текстови заглавия на уеб страница. Те са по същество заглавията и основните теми на дадена уеб страница и помагат на читателите и търсещите машини да посочат какво представлява страницата. Маркерите за заглавки използват каскаден формат, където страница трябва да има само една H1 (основно заглавие), но отдолу

Continue reading