Archives

Iframe – вграждане на елементи

Iframe – вграждане на елементи Iframe – HTML документ, който се намира в друг HTML документ на уебсайт. Вградените рамки обикновено се използват за вграждане на съдържание от един източник на друга уеб страница.

Continue reading

Impression Share/Дял на импресиите

Дял на импресиите – Използва се при реклами с плащане на клик, този показател се отнася до процента от случаите, в които зрителите са виждали реклама на рекламодателя, във връзка с общите възможни суми, които биха могли да се видят. Ако делът на рекламната кампания е 70%, рекламите са показали 7 от 10 възможни момента.

Continue reading

Inbound Marketing -доверие в бранда

Inbound Marketing -доверие в бранда Inbound Marketing се отнася до дейностите и стратегиите, използвани за привличане на потенциални потребители или клиенти към уебсайт. “Inbound” е по-скоро евфемизъм за това, което традиционно се нарича “SEO”. Входящият маркетинг е от решаващо значение за доброто присъствие в мрежата, тъй като се използва като начин за привличане на потенциални клиенти

Continue reading

IP адрес – уникален номер

IP адрес – уникален номер IP адрес – IP адресът е уникален номер, който идентифицира устройство, което използва интернет, за да комуникира по мрежата. Всяко устройство има уникален IP адрес и може да се използва за намиране и разграничаване на това устройство от всички останали устройства при използване на интернет. Можете да намерите публичния си

Continue reading