Archives

Meta Description / Мета описание

Един от мета таговете, който дава описание на страницата в рамките на 160 знака. Мета описанието е важен аспект на уеб страницата, защото е това, което се появява в търсенията с Google и други резултати от търсачките.

Continue reading

Meta Keywords / Мета ключови думи

Специален мета маркер, който показва  конкретни ключови думи в дадена страница. След злоупотребата с мета ключови думи на някои уебсайтове, изброените ключови думи вече не се прилагат за това, как дадена страница е категоризирана от Google и други търсачки.

Continue reading

Metadata / Метаданни

HTML фрагменти, добавени към кода на уеб страницата, които добавят контекстуална информация за обхождащи роботи и  уеб търсачки. Те използват метаданни, за да решат каква информация от уеб страница да се покаже в резултатите им. Примерните мета маркери включват датата на публикуване на страницата, заглавието на страницата, автора и описанията на изображенията.  

Continue reading