Archives

NAP (име, адрес, телефонен номер)

Последователността на името, адреса и телефонния номер е важен дял от  SEO кампанията. За да се изгради местен авторитет за SEO името, адресът и телефоният номер на бизнеса трябва да бъдат посочени в уебсайтове за местни цитати като Yelp, Google Business, Списък на Angie, Yellowpages, Better Business Bureau, Foursquare и други.

Continue reading

Nofollow – атрибут на връзка

Nofollow – атрибут на връзка HTML атрибут за връзка, който съобщава на уеб браузъри и търсачки, че връзката към уеб страницата на местоназначението НЕ трябва да прехвърля SEO капитала (т.е. не трябва да дава SEO полза на получателя). Съгласно указанията на Google, всяка връзка, която е неестествена (като например, че сте платили за съобщение за

Continue reading