Archives

UI (User Interface )

UI (User Interface ) – Потребителски интерфейс е областта, с която потребителят взаимодейства с нещо чрез цифрово устройство. Добрият потребителски интерфейс трябва да е течен/ гъвкав ГЛАДЪК  и лесен за разбиране от повечето хора.

Continue reading

Unique Visitors / Уникални потребители

Показател, използван в уеб анализите, за да покаже колко различни, индивидуални посетители разглеждат уебсайт за определен период от време. Уникалните посетители се проследяват от техните IP адреси. Ако посетител посети един и същ уебсайт няколко пъти, той ще бъде отброен само веднъж в показателя за уникални посетители.

Continue reading

URL (Uniform Resource Locator) 

URL (Uniform Resource Locator)  адрес – URL e специфичната страница, която се появява във вашия браузер. Или това е адресът на дадена уеб страница.

Continue reading

UX (User Experience)

UX (User Experience) – означава потребителско изживяване. UX се отнася до начина, по който потребителят взаимодейства с уебсайт или приложение (където кликва, кои страници посещава). UX може да бъде оформен чрез тестване на разликите в оформлението на страниците, CTA, цветовете, съдържанието и т.н., за да се подобрят процентите на конверсия. Да имаш добър UX е

Continue reading