Rel Canonical / Каноникъл

Rel Canonical / Каноникъл – Използва се за предотвратяване на дублирани проблеми със съдържанието и поддържане на класирането в търсачките.

В HTML „rel“ е атрибут, свързан с връзки. „Canonical“ може да бъде приложен към атрибута „rel“, който ще свързва към оригиналната или авторитетна страница, от която се използва или препраща съдържанието. „Каноничната“ страница е оригиналното съдържание и всяка страница, на която се позовава, е дублирана или подобна по друг начин страница.