ROAS (Return On Ad Spend)

ROAS (Return On Ad Spend) – обозначава възвръщаемост на рекламни разходи. Маркетингов показател за PPC (pay per click) , който демонстрира печалбата, направена в сравнение с количеството изразходвани средства за реклами. Подобно на ROI.