ROI (Return On Investment)

ROI (Return On Investment) – стойности за възвръщаемост на инвестициите. За да може бизнесът да получи положителна възвръщаемост на инвестицията, те трябва да печелят повече пари, използвайки маркетингови канали, отколкото харчат за самия маркетинг.