Slug – част от URL адреса

Slug – част от URL адреса, която идва след .com. Например, началната страница може да бъде http://www.domain.com, но за страницата „Свържете се с нас (Contact us)“, в края на URL адреса ще бъде добавен Slug, който да насочи браузъра към страница в уебсайта, т.е. http: // www.domain.com/contact-us.