Archives

Bounce Rate / Степен на отпадане

Процентът посетители на уебсайт, които напускат незабавно, без да кликват или да взаимодействат с която и да е част от страницата. Например, ако 100 души посещават уебсайт и 50 от тях веднага напуснат, сайтът има ниво на отпадане от 50%. Уебсайтовете имат за цел да имат възможно най-ниска степен на отпадане, а средните стойности обикновено

Continue reading