Archives

Conversion / Конверсия

Завършване на предварително зададена цел. Това често се използва за проследяване на броя посетители на сайта, които са „превърнати“ в клиенти, въпреки че продажбите не винаги се избират като показател. Конверсия може да бъде всяка реализирана цел.

Continue reading