Archives

CTA (Call to Action)

Елемент на уеб страница, използвана за привличане на посетители към конкретно действие или реализация. CTA може да бъде бутон, върху който може да се кликне с текст, изображение, и обикновено използва императивна глаголна фраза като „обади се днес“ или „купете сега“.

Continue reading