Archives

Duplicate Content / Дублирано съдържание

Отнася се за случаи, когато се срещат части от текст на 2 различни места в мрежата. Когато същото съдържание се намира на няколко уебсайта, това може да доведе до проблеми по класирането за един или всички уебсайтове, тъй като Google не иска да показва няколко уебсайта в резултатите от търсенето, които имат точно същата информация.

Continue reading