Archives

Google

Google – Основана през 1998 г., Google вече контролира приблизително 80% от пазара за търсене. Google също се разшири, за да включва много софтуерни услуги, директно свързани с търсенето, и насочени към потребители извън индустрията за търсене, като Google Chrome (уеб браузър), Google Fiber (интернет услуга), Gmail (имейл клиент) и Google Диск (платформа за съхранение

Continue reading

Google+

Google+ – собствена социална медийна платформа на Google. Google+ е използван от компанията за различни успехи и все още получава актуализации, които променят функционалността по различни начини. Google+ може да се използва и за бизнес страници (Google My Business), които могат да включват информация, фирмени събития, актуализации и др.

Continue reading