Archives

Inbound Marketing

Inbound Marketing се отнася до дейностите и стратегиите, използвани за привличане на потенциални потребители или клиенти към уебсайт. „Inbound“ е по-скоро евфемизъм за това, което традиционно се нарича „SEO“. Входящият маркетинг е от решаващо значение за доброто присъствие в мрежата, тъй като се използва като начин за привличане на потенциални клиенти чрез обучение и изграждане на

Continue reading