Archives

Link profile

Профил на връзката – Кумулативното групиране на всички връзки, насочващи към конкретен уебсайт. Профил на връзката може да се използва за определяне на мощта, доверието, предмета и съдържанието на уебсайта. Профилите на връзките са важни при определянето на това къде даден уебсайт се нарежда в резултатите от търсенето с Google. Ако уебсайт има голям брой

Continue reading