Wireframe – чертежно оформление

Wireframe – чертежно оформление на уеб страница, което действа като първата стъпка в процеса на проектиране.