XML (eXtensible Markup Language)

XML (eXtensible Markup Language) – Подобно на HTML (Hypertext Markup Language), използва се предимно за категоризиране на различни данни за компютрите и хората, за да се използва по-ефективно. По принцип XML позволява персонализиране на маркери/тагове за маркиране на информация, която за компютрите е трудна за разбиране.