Лого дизайн - защото всичко започва с идеята...

-дизайн

Логото е основна част от изграждането на силна корпоративна идентичност. То е отличителният знак, с който вие се откроявате от останалите представители на бизнеса във вашата сфера и начин да бъдете запомнени.

Лого дизайнът говори много и въздейства по различен начин в зависимост от използваните цветове и графични техники. Той изказва вашите виждания, цели, приоритети и фирмена политика.

Логата се делят на графични или комбинация между графика и типография. Подборът на правилен шрифт е с голяма важност за посланието, което искате логото да носи.

При създаването на ново юридическо лице, паралелно с изграждането на политика, приоритети и принципи се оформя и визуален език с който ще бъдете разпознавани и асоциирани. Тази композиция от визуални елементи  трябва най-точно да отразява дейността и сферата ви на работа.

При започване на работа по вашата корпоративна идентичност или в частност вашето лого, бихме желали да ни запознаете обстойно със същността на вашия бизнес или професия.

До голяма степен логото се определя и от посланието, което искате да достигне до вашите партньори и клиенти, за изграждането му е необходимо, да ни обясните вашата образна представа за желаната визия, която се доближава оптимално до вас.

 

След уточняване на всички детайли свързани с изграждането на логото, ние ще ви представим две различни концепции, съобразени с горе посочените ваши характеристики. След като изберете една от тях ще разработим две лога.(броят на концепциите и корекциите се определя от ценовия пакет, който сте избрали)

След финализирането, вие получавате крайния продукт в основните файлови формати, от които бихте имали нужда: TIFF, PNG, EPS и JPEG.

ПОПИТАЙ НИ ИЛИ ИЗПРАТИ ЗАПИТВАНЕ!