Archives

301 Redirect/301 редирект или 301 пренасочване

Метод за пренасочване на посетител от една уеб страница към друга уеб страница. Този тип пренасочване трябва да се използва за постоянни пренасочвания (например: вие притежавате уебсайтA.com и websiteB.com, но искате само един уеб сайт. Можете да пренасочите целия трафик от websiteB.com към websiteA.com)

Continue reading

404 Error/404 грешка

Съобщението за грешка, което се появява, когато посетител се опита да отиде на уеб страница, която не съществува.

Continue reading

Ad Extensions / Разширения на рекламите

Допълнителни елементи от информация, които могат да се добавят към рекламите в Google Ads, включително отзиви, адрес, ценообразуване, допълнителни описания, изтегляния на приложения, връзки към сайта и обаждане чрез кликване. Разширенията на рекламите помагат на рекламодателите да създават по-богати, по-информативни реклами, които заемат повече площ, което обикновено води до по-висок процент на кликванията.

Continue reading

Ad Network / Рекламна мрежа

Групиране на уебсайтове или приложения, където могат да се показват реклами. Например, Google има 2 рекламни мрежи: мрежата за търсене (текстови реклами, които се показват в резултатите от търсенето) и дисплейната мрежа (графични реклами, които се показват на милиони уебсайтове, които си партнират с Google).

Continue reading

Algorithm / Алгоритъм

Процес или набор от правила, които компютрите следват, за да изпълнят задача. В дигиталния маркетинг алгоритъмът обикновено препраща към наборите от процеси, които Google използва, за да класира уебсайтове в резултатите от търсенето. SEO индустрията предлага различни алгоритми на Google. Два от най-известните са Penguin (който анализира качеството на връзките, сочещи към уебсайт) и Panda

Continue reading

Algorithm Update / Актуализиране на алгоритъма

Промяна в алгоритъма на Google. Актуализациите обикновено оказват влияние върху класирането на уеб сайтове. Google прави стотици корекции на техните алгоритми през цялата година, както и няколко големи актуализации всяка година.

Continue reading

Alt Text (or Alternative Text) / Alt Text (или алтернативен текст)

Атрибут, добавен към HTML кода за изображения, използван за предоставяне на посетители на уеб сайта с увредено зрение информация за съдържанието на картината. Най-добрите практики налагат всички изображения на уебсайт да имат алтернативен текст и текстът да е описателен за изображението.

Continue reading

Amazon Alexa – гласови команди

Amazon Alexa – гласови команди Устройството на Amazon, което използва гласови команди за извършване на различни неща като: възпроизвеждане на музика, отговаряне на въпроси, актуализиране на времето и др. Гласовото търсене става все по-интересно за SEO индустрията, тъй като повече хора използват устройства като Alexa вместо компютри за търсене.

Continue reading

Analytics (or Google Analytics) / Анализ (или Google Анализ)

Платформа на Google, която позволява на уеб администраторите да събират статистически данни и данни за посетителите на уебсайтове. Google Анализ (понякога съкратено като GA) позволява на уеб администраторите да видят откъде идва уеб трафика и как посетителите се държат в сайта.

Continue reading

Anchor Text / Котвен текст

Ключовите думи в хипервръзка. В SEO, котвеният текст е сигнал за класиране на Google, тъй като предоставя контекст за целевия сайт. Например, ако много уебсайтове се свързват с един конкретен уеб сайт, като използват котва “безплатни снимки”, Google използва тази информация, за да разбере, че сайтът на местоназначението е ресурс със свободни снимки. Теоретично това

Continue reading

Automation / Автоматизация

Използване на компютърни програми за изпълнение на задачи, които са повтарящи се и обикновено биват завършвани от човек. Програмите за електронна поща могат да използват автоматизацията, за да изпращат имейл съобщения на хора въз основа на определени задействания (нови клиенти, отговарят или не отговарят на последния имейл и т.н.). Маркерите също използват автоматизацията за подхранване

Continue reading

Average Position / Средна позиция

Показател в Google Ads, който помага на рекламодателите да разберат къде средно рекламите им се показват на страниците с резултати от търсенето с Google. Обикновено има 4 налични рекламни карета в горната част на страницата в резултати от търсенето (където 1 е първата реклама, 2 е втората реклама и т.н.), така че за най-добри резултати

Continue reading

Backlink / Обратен линк

Също така известен като “връзка”, това е, когато един сайт има връзка към друг уеб сайт, използвайки html href код. Препратките се използват от Google в техните SEO класификационни фактори, като основната идея е, че ако “уебсайт А” има входящи препратки от други силни уебсайтове (уебсайтове Б, C и D), самият Уебсайт А придобива известна

Continue reading

Banner Ad / Банерна реклама

Популярен тип дигитална графична реклама, която може да бъде поставена на различни уебсайтове. Най-голямата и популярна мрежа за графични реклами се управлява от Google и позволява реклами със следните общи размери: 250 x 250 – Квадрат 200 x 200 – Малък площад 468 x 60 – Банер 728 x 90 – Класиране 300 x 250

Continue reading

Bing – уеб търсачка на Microsoft

Bing – уеб търсачка на Microsoft Уеб търсачка, която предоставя услуги за търсене на продукти за търсене на уеб, видео, изображения и карти. Бинг е собственост и се управлява от Microsoft. Bing контролира приблизително 20% от дела на търсенето.

Continue reading

Bing Ads – платформа и реклама

Bing Ads – платформа и реклама Платформа, която осигурява реклама с плащане на кликване както на Bing, така и на Yahoo! търсачки. Услугата позволява на бизнеса да създава реклами и впоследствие да показва рекламите на потребители, които търсят ключова дума. Тази платформа предлага и опции за насочване, като например насочване по местоположение, демографско насочване и

Continue reading

Black Hat SEO – забранената практика

Black Hat SEO – забранената практика Сленг за неетичен дигитален маркетолог или SEO, който използва тактики за спам, за да класира уебсайтове, като например копиране на статия, изграждане на връзкки в масови директории. Използва се като термин за “черно” или негативно SEO.

Continue reading

Blog / Блог – силата на съдържанието

Blog / Блог – силата на съдържанието За кратко “уеб дневник”, блог е уеб страница или уеб сайт, който редовно се актуализира с ново писмено съдържание. Блоговете са важна част от уебсайта, тъй като те предлагат редовно ново съдържание, което може да помогне за привличането на нови посетители, за ангажирането на съществуващи посетители и др.

Continue reading

Bot – Google робот/паяк

Bot – Google робот/паяк Автоматизирана програма, която посещава уебсайтове, понякога наричан още “робот” или “паяк”. Спам бот посещава уебсайтове по нечестиви причини, често се показва в Google Анализ като трафик на нежелани събития. Google обаче използва бот за обхождане на уебсайтове, така че те да могат да бъдат класирани и добавени към търсенето в Google.

Continue reading

Bounce Rate / Степен на отпадане

Процентът посетители на уебсайт, които напускат незабавно, без да кликват или да взаимодействат с която и да е част от страницата. Например, ако 100 души посещават уебсайт и 50 от тях веднага напуснат, сайтът има ниво на отпадане от 50%. Уебсайтовете имат за цел да имат възможно най-ниска степен на отпадане, а средните стойности обикновено

Continue reading

Bread Crumbs / Хлебни трохички

Навигационни връзки в горната част на уеб страница, които по-добре помагат на потребителя да разбере къде се намира в сайта. Тези връзки често се показват близо до заглавието на уеб страницата и изглеждат така: Начало> Услуги> Специфични услуги.

Continue reading

Campaign /Кампания – реклама

Серия от рекламни послания. В контекста на дигиталния маркетинг кампаниите могат да се управляват чрез платформи за рекламна мрежа за търсене и дисплей (напр. Google, Bing), социални медии, електронна поща или други онлайн платформи.

Continue reading

Contact Form / Формуляр за връзка

Секция на уеб сайт с попълними полета, за да могат посетителите да се свържат със собственика на уебсайта, най-често използван за събиране на име, телефонен номер и имейл адрес на потенциални клиенти.

Continue reading

Content / Съдържание

Всяка форма на онлайн медии, които могат да бъдат четени, гледани или взаимодействани. Съдържанието обикновено се отнася конкретно до писмения материал, но може да включва и изображения и видеоклипове.

Continue reading

Conversion / Конверсия

Завършване на предварително зададена цел. Това често се използва за проследяване на броя посетители на сайта, които са “превърнати” в клиенти, въпреки че продажбите не винаги се избират като показател. Конверсия може да бъде всяка реализирана цел.

Continue reading

Conversion Rate / Процент на реализациите

Изчислява се като се раздели броят на постигнатите цели с общия брой посетители. Например, ако 100 посетители посещават уебсайт и 10 от тях завършат целта за реализации (като попълване на формуляр за контакт), тогава процентът на реализация е 10%.

Continue reading

CPA (Cost Per Acquisition) / CPA (цена на придобиване)

CPA (Cost Per Acquisition) / CPA (цена на придобиване) – показател в платените платформи за рекламиране, който измерва колко пари се изразходват за придобиване на нов клиент. Тя може да бъде изчислена чрез разделяне на общите разходи на броя реализации за определен период от време.

Continue reading

CPC (Cost Per Click) / CPC (цена на кликване)

CPC (Cost Per Click) / CPC (цена на кликване) – сумата, изразходена за кликване върху реклама в кампания с плащане на кликване. В платформата Adwords всяка ключова дума има прогнозна стойност на кликванията, но цените се променят в реално време, тъй като рекламодателите оферират един срещу друг за всяка ключова дума.

Continue reading

CPM – Stands for “Cost Per Thousand” / CPM

CPM – Stands for “Cost Per Thousand” / CPM – стойности за “цена на хиляда” (M е римската цифра за 1000). Това е сумата, която рекламодателят плаща за 1000 импресии от рекламата си. Ако например издател плаща $ 10 CPM и рекламата Ви се показва 2000 пъти, ще платите $ 20 за кампанията ($ 10

Continue reading

Crawler – сканиране на уеб съдържание

Crawler – сканиране на уеб съдържание Автоматизирана част от софтуера, който сканира уеб сайтовете. Използва се от Google за намиране на ново съдържание и за оценка на качеството на уеб страниците за неговия индекс.

Continue reading

CRO (Conversion Rate Optimization) / CRO (повишаване на конверсии)

Клон на дигитален маркетинг, който има за цел да подобри процента на реализация на уеб страници, като по този начин направи страниците по-печеливши. Оптимизирането на процента на реализациите комбинира психологията с маркетинга и уеб дизайна, за да повлияе на поведението на посетителя на уеб страницата. CRO използва тип тестване, наречен “A / B split testing”,

Continue reading

CTA (Call to Action)

Елемент на уеб страница, използвана за привличане на посетители към конкретно действие или реализация. CTA може да бъде бутон, върху който може да се кликне с текст, изображение, и обикновено използва императивна глаголна фраза като “обади се днес” или “купете сега”.

Continue reading

CTR – Click-Through-Rate / Честота на кликване

Показател, показващ колко често хората кликват върху реклама, след като я видят. Може да се изчисли, като се раздели броят кликвания върху рекламата, разделен на броя импресии. Това съотношение може да бъде полезно, когато се определя дали съобщенията на дадена реклама отговарят на това, което потребителят търси и дали резонира с тях.

Continue reading

CTR (Click Through Rate)

Показва колко пъти е била кликната рекламата, спрямо общия брой импресии. Ако например една реклама се показва на 100 души и 10 от тях кликват върху рекламата, тя има процент на кликване 10% (10 кликвания / 100 импресии = 10%).

Continue reading

Dashboard / Табло за управление

Уеб страница, която съдържа и показва обобщени данни за ефективността на уебсайт или дигитална маркетингова кампания. Таблото за управление извлича информация от различни източници на данни и показва информацията в лесен за четене формат.

Continue reading

Digital Marketing / Дигитален маркетинг

Уникален термин за онлайн работа, включващ специализирани маркетингови практики като SEO, PPC, CRO, уеб дизайн, блог, съдържание и всяка друга форма на реклама на свързано с интернет устройство.

Continue reading

Directory / Директория

Уебсайт, който изброява уебсайтове с подобни теми. Някои директории като търговски камари (списък на бизнеса в една географска област) могат да бъдат полезни за SEO.

Continue reading

Display Ads / Дисплейни реклами

Реклами в дисплейната мрежа, които включват много различни формати като: изображения, видео и аудио. Също известни като банерни реклами. Това са рекламите, които се виждат в мрежата на новинарски сайтове, блогове и социални медии.

Continue reading

Display Network / Дисплейна мрежа

Мрежа от уебсайтове и приложения, показващи дисплейни реклами в уеб страниците им. Дисплейната мрежа на Google обхваща над 2 милиона уебсайта, които достигат до над 90% от хората в интернет. Фирмите могат да насочват потребителите към дисплейната мрежа въз основа на ключови думи / теми, разположение на конкретни уеб страници и чрез ремаркетинг.

Continue reading

DNS протокол – url адреси

DNS протокол – url адреси Това е протокол, който преобразува URL адресите на уебсайтовете (които използват азбучни знаци) в IP адреси (които използват цифрови символи). DNS съществува, защото е по-полезно за потребителите на интернет да запомнят букви и думи в URL адресите на уебсайтовете, но световната мрежа комуникира с номера с IP адреси. Без DNS

Continue reading

Dofollow линк – маркер

Dofollow линк – маркер Фраза, която обозначава хипервръзка, без маркера “nofollow”. По подразбиране хипервръзката е следваща връзка, докато към нея не бъде добавен код “nofollow”.

Continue reading

Duplicate Content / Дублирано съдържание

Отнася се за случаи, когато се срещат части от текст на 2 различни места в мрежата. Когато същото съдържание се намира на няколко уебсайта, това може да доведе до проблеми по класирането за един или всички уебсайтове, тъй като Google не иска да показва няколко уебсайта в резултатите от търсенето, които имат точно същата информация.

Continue reading

Ecommerce (or E-Commerce) / Електронна търговия (или електронна търговия)

Ecommerce (or E-Commerce) / Електронна търговия (или електронна търговия) – така се обозначават фирми, които извършват бизнес онлайн. Най-често срещаната форма на електронна търговия е онлайн търговец на дребно, който продава продукти директно на потребителя.

Continue reading

Email Automation / Автоматизация на имейли

Маркетингова система, която използва софтуер за автоматично изпращане на имейли въз основа на определени тригери. Използват се множество автоматични имейли в последователност, създават фунии за потребители и сегментират потребители въз основа на поведение.

Continue reading

Email List / Списък с имейли

Колекция от имейл адреси, които могат да се използват за изпращане на целеви имейл маркетингови кампании. Списъкът обикновено се сегментира според класификацията на потребителите, така че списъкът на съществуващите клиенти може да получи един вид комуникация, докато потенциалните клиенти могат да получат повече промоционална комуникация.

Continue reading

Facebook Ads Manager /Мениджър на реклами в Facebook

Facebook Ads Manager /Мениджър на реклами в Facebook – Мениджър на рекламите е инструмент за създаване на Facebook реклами, управление на кога и къде ще се показват и проследяване на ефективността на кампаниите във Facebook, Instagram или тяхната мрежа от аудитории.

Continue reading

Facebook Advertising /Facebook Реклама

Facebook Advertising /Facebook Реклама – Facebook позволява на рекламодателите да достигат до своите потребители чрез своята рекламна мрежа. Може да се създаде набор от типове реклами, за да се постигнат различни цели, зададени от фирмите. Facebook рекламата е уникална, тъй като аудиторията е създадена на базата на огромна демографска информация, която Facebook има за своите потребители.

Continue reading

Facebook Business Page

Facebook Business Page – публична уеб страница във Facebook създадена, за да представлява компания. Използването на бизнес страница дава достъп на потребителите до Мениджъра на реклами в Facebook. Той също така позволява на бизнеса да се ангажира с потребителите (например харесвания на страници, отговори на съобщения, публикуване на съдържание).

Continue reading

Featured Snippet / Представен фрагмент

Featured Snippet/ Представен фрагмент – обобщена информация, която Google извлича от уебсайт и поставя директно в резултатите от търсенето, за да покаже бързи отговори на общи и прости заявки. Препоръчаните фрагменти се показват в блок в горната част на резултатите от търсенето с връзка към източника. Препоръчаните фрагменти не могат да се създават от уеб администратори;

Continue reading

Google Ads реклама за резултати

Google Ads реклама за резултати Програма, собственост на Google, която се използва от рекламодателите за поставяне на реклами в страниците с резултати от търсенето в Google, в YouTube и в сайтове в рекламната мрежа на Google. Google Ads е една от основните платформи за реклама.

Continue reading

Google Panda алгоритъм

Алгоритъм за търсачка, разработен от Google, за да оцени качеството и уместността на съдържанието на уеб страница. Google Panda е публикуван през февруари 2011 г. Сайтовете, които имат неоригинално или лошо написано съдържание биват наказани от търсачката.

Continue reading

Google Penguin / Пингвин

Алгоритъм за търсачка, разработен от Google, за да определи качеството на връзките, насочени към определен сайт. Той е стартиран, за да възпира спамерите от blackhat seo практики като частни блогове и мрежи за връзки. Google Penguin е пуснат през април 2012 г. и се актуализира редовно до 2016 г., след което е превърнат в основен

Continue reading

Google Pigeon алгоритъм

Pigeon – алгоритъм на търсачката на Google, предназначен да обслужва локално насочена информация за определени търсения. Google Pigeon е публикуван на 24 юли 2014 г. и помага на потребителите да намерят местни фирми с широкообхватно търсене на ключови думи.

Continue reading

Google търсачка – номер 1 в света

Google търсачка – номер 1 в света Google – Основана през 1998 г. Google вече контролира приблизително 80% от пазара за търсене. Google също се разшири, за да включва много софтуерни услуги, директно свързани с търсенето, и насочени към потребители извън индустрията за търсене, като Google Chrome (уеб браузър), Google Fiber (интернет услуга), Gmail (имейл

Continue reading

Google+ – не съществува вече

Google+ – не съществува вече Google+ – собствена социална медийна платформа на Google. Google+ е използван от компанията за различни успехи и все още получава актуализации, които променят функционалността по различни начини. Google+ може да се използва и за бизнес страници (Google My Business), които могат да включват информация, фирмени събития, актуализации и др.

Continue reading

H1-H6 тагове / маркери

Маркерите се използват в HTML за категоризиране на текстови заглавия на уеб страница. Те са по същество заглавията и основните теми на дадена уеб страница и помагат на читателите и търсещите машини да посочат какво представлява страницата. Маркерите за заглавки използват каскаден формат, където страница трябва да има само една H1 (основно заглавие), но отдолу

Continue reading

Hashtag/Хаштаг – фраза в социалните мрежи

Hashtag/Хаштаг – фраза в социалните мрежи Hashtag – фраза, започваща със символа “#”, използван в социалните медии като начин за маркиране на съдържание, което потребителите могат да намерят. Добавянето на hashtags към публикацията позволява на потребителите да открият тази публикация, когато търсят тази тема. Това може да се използва за намиране на потребители, търсещи широки

Continue reading

Heatmap – проследяване на потребители

Heatmap – проследяване на потребители Heatmap е графично представяне на начина, по който потребителите взаимодействат с вашия сайт. Софтуерът Heatmapping се използва за проследяване на това, къде потребителите кликват върху дадена страница, как я преглеждат и какво правят. Heatmaps се използват, за да събират данни за поведението на потребителите, за да съдействат при проектирането и

Continue reading

Hreflang Tag – покажете езика на сайта си

Hreflang Tag – покажете езика на сайта си Hreflang Tag – Код в html на уебсайт, който разкрива на търсачките като Google кой език използва уеб страницата. Те са особено полезни за уебсайтове, които имат версии на страници на различни езици, тъй като те помагат на Google да разбере кои страници са свързани и кои

Continue reading

HTML код – в основата на уебдизайна

HTML код – в основата на уебдизайна HTML е набор от кодове, които се използват, за да укажат на уеб браузър как да показва уеб страница. Всеки отделен код се нарича елемент или маркер. HTML има отварящ и затварящ елемент.

Continue reading

HTTPS – защитете сайта си

HTTPS – защите сайта си Поддържа защита на хипертекстовия протокол. Има защитена версия на HTTP, която се използва, за да се определи как данните се форматират и предават в мрежата. HTTPS има предимство пред HTTP, тъй като данните, изпратени при извличането на уеб страница, са криптирани, добавяйки слой за сигурност, така че трети страни да

Continue reading

Hyperlink/Хипервръзка

Hyperlink/Хипервръзка – Хипервръзката е HTML код, който създава връзка от една уеб страница към друга уеб страница, която често се характеризира с подчертана дума или изображение, което ви отвежда до определеното местоположение, когато кликнете върху този подчертан елемент.

Continue reading

Iframe – вграждане на елементи

Iframe – вграждане на елементи Iframe – HTML документ, който се намира в друг HTML документ на уебсайт. Вградените рамки обикновено се използват за вграждане на съдържание от един източник на друга уеб страница.

Continue reading

Impression Share/Дял на импресиите

Дял на импресиите – Използва се при реклами с плащане на клик, този показател се отнася до процента от случаите, в които зрителите са виждали реклама на рекламодателя, във връзка с общите възможни суми, които биха могли да се видят. Ако делът на рекламната кампания е 70%, рекламите са показали 7 от 10 възможни момента.

Continue reading

Inbound Marketing -доверие в бранда

Inbound Marketing -доверие в бранда Inbound Marketing се отнася до дейностите и стратегиите, използвани за привличане на потенциални потребители или клиенти към уебсайт. “Inbound” е по-скоро евфемизъм за това, което традиционно се нарича “SEO”. Входящият маркетинг е от решаващо значение за доброто присъствие в мрежата, тъй като се използва като начин за привличане на потенциални клиенти

Continue reading

IP адрес – уникален номер

IP адрес – уникален номер IP адрес – IP адресът е уникален номер, който идентифицира устройство, което използва интернет, за да комуникира по мрежата. Всяко устройство има уникален IP адрес и може да се използва за намиране и разграничаване на това устройство от всички останали устройства при използване на интернет. Можете да намерите публичния си

Continue reading

Java – език за програмиране

Java – език за програмиране Java е език за програмиране, който се използва за създаване на приложения, които могат да се изпълняват на цифрово устройство.

Continue reading

Javascript (JS) – скриптов език

Javascript (JS) – скриптов език Javascript (JS) – Javascript е скриптов език. Javascript се използва в уеб браузърите, за да осигури интерактивни елементи на уеб страници, които са трудни или невъзможни за постигане само с HTML или CSS.

Continue reading

Keyword Phrase/Ключова фраза

Група от две или повече думи, които се използват за намиране на информация в търсачката. Понякога, когато търсите нещо, една единствена ключова дума не предоставя информацията, която търсите, докато ключова фраза ви позволява да комбинирате няколко думи заедно, за да намерите по-добра информация.

Continue reading

Keyword Stuffing – пренасищане с думи

Keyword Stuffing – пренасищане с думи Когато една уеб страница използва твърде често или излишно ключова дума с намерението да манипулира търсачките. Този тип поведение може да доведе до алгоритмична девалвация при търсене или ръчно наказание от Google.

Continue reading

Keyword/Ключова дума

Ключова дума – Дума или фраза, която е показателна за основната тема в част от съдържанието. Когато търсите нещо в търсачката, въведете ключова дума и търсачката ви дава резултати въз основа на тази ключова дума. Една от основните цели на SEO е да показвате уебсайта си в търсенето на възможно най-много ключови думи.

Continue reading

Landing Page/Лендинг страница

Целевата уеб страница, на която потребителят пристига, след като кликне върху връзка (в реклама или навсякъде другаде). Някои целеви страници са проектирани с цел генериране на лийдове, а други са предназначени за насочване на потока трафик през сайт.

Continue reading

Link Network – изграждане на линкове

Линк мрежа – Стратегия за изграждане на връзка, която използва мрежа от уебсайтове, всички свързани с връзки, за да се класират определени сайтове в резултатите от търсенето с Google. Някои връзки могат да бъдат известни като частни блог мрежи (PBN). Свързващите мрежи и PBN са срещу указанията на Google и са девалвирани или санкционирани, когато

Continue reading

Link profile – профил на връзката

Link profile – профил на връзката Профил на връзката – Кумулативното групиране на всички връзки, насочващи към конкретен уебсайт. Профил на връзката може да се използва за определяне на мощта, доверието, предмета и съдържанието на уебсайта. Профилите на връзките са важни при определянето на това къде даден уебсайт се нарежда в резултатите от търсенето с

Continue reading

Linkedin / Линкедин – социална мрежа

Linkedin / Линкедин – социална мрежа Linkedin е социална мрежа, ориентирана към бизнес професионалисти /B2B/, който им помага да се свързват помежду си. Linkedin също е силна платформа за маркетинг и споделяне на професионално съдържание.

Continue reading

Linkedin Advertising- Linkedin реклама

Чрез различни рекламни формати рекламодателите могат да наддават за рекламно пространство и да насочват към определени аудитории. Въз основа на длъжност, години опит, индустрия и много други демографски данни.

Continue reading

Long Tail Keyword – ключова фраза

Long Tail Keyword – ключова фраза Ключова фраза, която е по-дълга и хипер-специфична, съответства на заявка за търсене на потребител. Ключовата дума получава по-малко търсения на месец, но има по-голямо намерение за търсене и обикновено по-малко конкуренция от компании, които искат да покажат съдържание за тази заявка за търсене.

Continue reading

Lookalike Audience – опция за насочване

Lookalike Audience – опция за насочване, предлагана от рекламната услуга на Facebook. Тази аудитория е създадена от източник на аудитория (т.е. фенове на страницата ви във Facebook, списък с имейли), а от този списък Facebook ще идентифицира общи характеристики между членовете на аудиторията. Facebook ще се насочи към потребители, които проявяват подобни интереси или качества.

Continue reading

Meta Description / Мета описание

Един от мета таговете, който дава описание на страницата в рамките на 160 знака. Мета описанието е важен аспект на уеб страницата, защото е това, което се появява в търсенията с Google и други резултати от търсачките.

Continue reading

Meta Keywords / Мета ключови думи

Специален мета маркер, който показва  конкретни ключови думи в дадена страница. След злоупотребата с мета ключови думи на някои уебсайтове, изброените ключови думи вече не се прилагат за това, как дадена страница е категоризирана от Google и други търсачки.

Continue reading

Metadata / Метаданни

HTML фрагменти, добавени към кода на уеб страницата, които добавят контекстуална информация за обхождащи роботи и  уеб търсачки. Те използват метаданни, за да решат каква информация от уеб страница да се покаже в резултатите им. Примерните мета маркери включват датата на публикуване на страницата, заглавието на страницата, автора и описанията на изображенията.  

Continue reading

NAP (име, адрес, телефонен номер)

Последователността на името, адреса и телефонния номер е важен дял от  SEO кампанията. За да се изгради местен авторитет за SEO името, адресът и телефоният номер на бизнеса трябва да бъдат посочени в уебсайтове за местни цитати като Yelp, Google Business, Списък на Angie, Yellowpages, Better Business Bureau, Foursquare и други.

Continue reading

Nofollow – атрибут на връзка

Nofollow – атрибут на връзка HTML атрибут за връзка, който съобщава на уеб браузъри и търсачки, че връзката към уеб страницата на местоназначението НЕ трябва да прехвърля SEO капитала (т.е. не трябва да дава SEO полза на получателя). Съгласно указанията на Google, всяка връзка, която е неестествена (като например, че сте платили за съобщение за

Continue reading

Organic / Органичен трафик

Източник на трафик към уебсайт, който идва чрез кликване върху резултат от неплатена търсачка. Органичният трафик е основно измерване на SEO кампания и като показва дали сайтът се класира по-добре за съответните ключови думи в търсачките.

Continue reading

PBN (Private Blog Network)

Това е съвкупност от частни уебсайтове, които са свързани помежду си. Тези мрежи са предназначени да манипулират търсачките, като добавят големи количества нови връзки към (профила на връзката на) уебсайта. Съвсем наскоро търсачки като Google пробиха злоупотребата с PBN и дори санкционираха сайтове, които ги експлоатират.

Continue reading

PDF / ПДФ – дигитален формат

PDF / ПДФ – дигитален формат Дигитален формат на документа, който предоставя цифрово изображение на текст или графика. PDF файловете са често срещан тип документи при качване в интернет, поради лесната му употреба и способността му да се импортират или преобразуват лесно. PDF файловете могат да бъдат индексирани от Google, но трябва да се предприемат

Continue reading

Penalty – Наказание от Google

Penalty – Наказание от Google Нарушение, издадено от Google на уеб администратор, за неспазване на указанията. Санкцията се издава от Google чрез Search Console и може да доведе до премахване на сайтове от резултатите в търсачката. Проблемите, които са причинили наказанието, ще трябва да бъдат отстранени преди отмяната му. След отмяна  ще  отнеме известно време,

Continue reading

PPC / Pay-per-Click – реклама на клик

PPC / Pay-per-Click – реклама на клик PPC / Pay-per-Click – модел, при който рекламодателите се таксуват, след като рекламата им бъде кликната. Pay-per-Click обикновено се свързва с реклами в търсачки и социални медии като Google Ads и Facebook Ads.

Continue reading

Quality Score -Качествен рейтинг

Оценка на Google Ads за уместността и качеството на ключовите думи, използвани в PPC (Pay-per-click)  кампаниите. Тези резултати до голяма степен се определят от уместността на ad copy, очакваната честота на кликване, както и от качеството и целесъобразността на целевата страница. Качественият рейтинг е компонент при определянето на ad auctions / рекламните търгове/, така че

Continue reading

RankBrain / Ранкбрейн

Основен компонент на алгоритъма на Google, който използва машинно обучение за оценка на резултатите от търсенето и свързаните с тях заявки. RankBrain използва модел за интерпретация, който може да тества различни потенциални фактори и да определи намерението за търсене.

Continue reading

Rankings / Класиране

Общ термин, показващ къде се намира уебсайта в търсачката. Класирането на даден сайт може да се променя с течение на времето в зависимост от различните ключови думи. Те могат да изкарват сайта ви на по-предни позиции.

Continue reading

Reddit / Редит – социална общност

Reddit / Редит – социална общност Reddit е сайт, който създава отделни общности, наречени „subreddits“, в които потребители да споделят линкове, снимки, видео, или текстове по определена тема. Reddit предлага и платени рекламни услуги.  

Continue reading

Redirect / Пренасочване

Начин, чрез който уеб браузърът отвежда потребител от една страница на друга, без потребителят да щраква или да прави каквото и да е въвеждане. Има различни видове пренасочвания (най-често срещаният от тях е пренасочването 301), които служат за различни цели. Обикновено това помага за подобряване на потребителското изживяване в уебсайт, като помага на потребителя да

Continue reading

Rel Canonical / Каноникъл

Rel Canonical / Каноникъл – Използва се за предотвратяване на дублирани проблеми със съдържанието и поддържане на класирането в търсачките. В HTML „rel“ е атрибут, свързан с връзки. „Canonical“ може да бъде приложен към атрибута „rel“, който ще свързва към оригиналната или авторитетна страница, от която се използва или препраща съдържанието. „Каноничната“ страница е оригиналното

Continue reading

Remarketing / Ремаркетинг

Remarketing / Ремаркетинг: Известен също като ретаргетинг, вид платена реклама, която позволява на рекламодателите да показват реклами на клиенти, които вече са посетили сайта им. След като потребителят посети сайт, малка част от данните, наречена „бисквитка“, ще се съхранява в браузъра на потребителя. Когато след това потребителят посети други сайтове, тази бисквитка може да позволи

Continue reading

Responsive Web Design

Философия за създаване на уебсайт, която позволява цялото съдържание да се показва правилно, независимо от размера на екрана или устройството. Вашият уебсайт ще “отговори” на размера на екрана, който всеки потребител има, свива се и се реорганизира на по-малки екрани и се разширява. Чувствителните уебсайтове, които се считат за мобилни, са с приоритет за показване

Continue reading

ROAS (Return On Ad Spend)

ROAS (Return On Ad Spend) – обозначава възвръщаемост на рекламни разходи. Маркетингов показател за PPC (pay per click) , който демонстрира печалбата, направена в сравнение с количеството изразходвани средства за реклами. Подобно на ROI.

Continue reading

Robots.txt – файл за индексиране

Robots.txt – файл за индексиране Robots.txt – текстов файл, съхраняван на сървъра на уебсайта, който включва основни правила за индексиране на роботи, които „обхождат“ сайта. Този файл ви позволява конкретно да разрешите (или да забраните) някои файлове и папки да бъдат преглеждани от обхождащите ботове, които могат да поддържат вашите индексирани страници ограничени само до

Continue reading

ROI (Return On Investment)

ROI (Return On Investment) – стойности за възвръщаемост на инвестициите. За да може бизнесът да получи положителна възвръщаемост на инвестицията, те трябва да печелят повече пари, използвайки маркетингови канали, отколкото харчат за самия маркетинг.

Continue reading

RSS (Really Simple Syndication)

RSS (Really Simple Syndication) – RSS е място, където всички актуализации се проследяват заедно, в лесно видим формат. Това е начин потребителите да проследяват актуализации на множество уебсайтове (новинарски сайтове, блогове и други) на едно място, избягвайки ръчното регистриране  във всеки един сайт поотделно.

Continue reading

Schema Markup – изпъкнете с резултат

Schema Markup – изпъкнете с резултат Schema Markup – код, който се добавя към HTML на уебсайт, за да даде на търсачките по-подходяща информация за бизнес, човек, място, отзиви, продукт или нещо. Schema Markup може да помогне на вашия сайт като направи резултата от търсенето ви изпъкващ и подобри честотата на кликване.  

Continue reading

Search Engine / Търсачка

Search Engine / Търсачка – програма, която търси индекс на информация и връща резултати на потребителя въз основа на съответните ключови думи. Най-известните търсачки са Google, Youtube, Bing и Yahoo.

Continue reading

Search Network / Мрежа за търсене

Search Network / Мрежа за търсене – Група от уебсайтове, в които могат да се показват реклами. Мрежата за търсене на Google, например, е група от уебсайтове на Google и извън него, които си партнират с Google за показване на текстови реклами.  

Continue reading

SEM (Search Engine Marketing)

Tермин, използван за описване на онлайн усилията за привличане на клиенти към уебсайт. SEM e цeлият нaбop oт мapĸeтингoви и peĸлaмни тexниĸи, с които се вдига пoceщaeмocттa нa caйтa.

Continue reading

SEO / Oптимизация на сайт

SEO (Search engine Optimization) – процесът на подобряване на ефективността на уебсайта и позиционирането му в органични резултати от търсачките чрез различни методи, включително производство или подобряване на съдържание, подобряване на технически код и придобиване на връзки. Прочетете SEO оптимизация на сайт – 22 стъпки за оптимизация на сайт

Continue reading

SERP / Серп – страница с резултати

SERP / Серп – страница с резултати SERP (Search Engine Results Page) – означава страница с резултати от търсачката, страницата със списък с резултати от търсенето, която се връща на търсещия, след като те изпратят търсене по ключова дума.

Continue reading

Sessions / Сесия – Показател в GA

  Sessions / Сесия – Показател в GA, който измерва периода от време, в който един потребител взаимодейства с уебсайт (В Google по подразбиране е 30 минути. Сесията не зависи от това колко страници се преглеждат, така че, ако човек отиде на уебсайт и разгледа различни страници в продължение на 20 минути, това ще се

Continue reading

Sitelink / Връзка към сайта

Sitelink / Връзка към сайта – Разширение на рекламата в Google Adwords, което се показва под основното рекламно копие, което води до конкретна страница на уебсайта (т.е. Свържете се с нас, За нас и т.н.). Рекламите могат да имат от 2-6 връзки към сайта.

Continue reading

Sitemap / Карта на сайта

Sitemap / Карта на сайта – XML файл или страница на уебсайт, който изброява всички страници и публикации, които търсачките могат да видят. Този документ помага на търсачките да разберат бързо цялото съдържание, за което трябва да бъдат запознати на определен уебсайт.

Continue reading

Slug – част от URL адреса

Slug – част от URL адреса, която идва след .com. Например, началната страница може да бъде http://www.domain.com, но за страницата „Свържете се с нас (Contact us)“, в края на URL адреса ще бъде добавен Slug, който да насочи браузъра към страница в уебсайта, т.е. http: // www.domain.com/contact-us.

Continue reading

Spam / Спам – некоректният маркетинг

Spam / Спам – некоректният маркетинг Spam / Спам – широко понятие, което включва много различни некоректни дейности в дигиталния маркетинг, които се извършват или за да помогнат на уебсайта да се класира по-добре, или да навредят на конкурентния уебсайт. Спамът често се наблюдава под формата на стотици или хиляди нискокачествени връзки, които са изградени

Continue reading

Spider – Автоматизирана програма

Spider – Автоматизирана програма, която посещава уебсайтове по нечестиви причини, като често се показва в Google Analytics като лош трафик. Google обаче използва бот за обхождане на уебсайтове, така че те да могат да бъдат класирани и добавени към търсенето с Google.

Continue reading

SSL сертификат – сигурен протокол

SSL сертификат – сигурен протокол SSL сертификат – Тези малки файлове с данни се добавят към уеб сървърите, които след това позволяват на уебсайта да използва протокола HTTPS. SSL сертификатите свързват цифрово криптографски ключ към данните на организацията. Първоначално те са били използвани за осигуряване на вход, трансфер на данни и транзакции с кредитни карти,

Continue reading

Style Sheet – Съкратен термин за CSS

Style Sheet – Съкратен термин за CSS (Cascading Style Sheet). CSS e документ с код, който казва HTML на уебсайта как трябва да се показва на екрана. CSS е документ за спестяване на време за уеб дизайнерите, тъй като те могат да стилизират партиди от HTML код, а не да оформят отделни редове код едно

Continue reading

Tag / Таг – маркер за групиране

Tag / Таг – маркер за групиране Tag / Таг – В WordPress тагът е идентификационен маркер, използван за класифициране на различни публикации въз основа на ключови думи и тема. Подобно на категориите в WordPress, но таговете са по-подробни и специфични, докато категориите са широки и тематични.

Continue reading

Title Tag – HTML елемент

Title Tag – HTML елемент, който се използва за описание на конкретната тема на уеб страница. Title tags се показват в горната лента с раздели на уеб браузъра. В SEO е най-добра практика да имате описателни Title tags, съдържащи основните ви ключови думи.

Continue reading

Tracking Code / Проследяващ код

Tracking Code / Проследяващ код – скрипт, често поставен в Header, Footer или страницата след успешно направена поръчка, който предава информация заедно със софтуерни инструменти, за целите на събиране на данни. Инструменти като Google Analytics и Google Adwords използват проследяващи кодове, за да могат да проследяват информация за потребителите, които гледат сайта.

Continue reading

Twitch – Видео платформа

Twitch – Видео платформа за стрийминг на живо, собственост на Amazon. Известен е с демонстрирането на турнири за видео игри и спортни турнири. Twitch също предлага голямо разнообразие от поточни канали, вариращи от изкуство и готвене до програмиране. Наскоро Twitch започна да показва потоци от популярни телевизионни предавания, политически митинги и традиционни спортове като Национална

Continue reading

Twitter – социална мрежа

Twitter – социална мрежа Twitter – Социална медийна платформа, където потребителите взаимодействат или „туитват“, като публикуват съобщение или отговарят на съобщение с 280 знака или по-малко. Всяко натискане на клавиш на клавиатура се счита за символ. Twitter се използва за споделяне на информация и връзки и използва hashtags за категоризиране на информация. Туитовете обикновено са

Continue reading

Twitter Advertising / Реклама в Twitter

Twitter Advertising / Реклама в Twitter –  Популяризиране и показване на реклами без да е последвана страницата. Рекламите могат да се използват за повишаване на информираността за марката, за придобиване на повече последователи, за разширяване на обхвата на социалните медии и / или за достигане до бъдещите клиенти относно продукт или услуга.

Continue reading

UI (User Interface )

UI (User Interface ) – Потребителски интерфейс е областта, с която потребителят взаимодейства с нещо чрез цифрово устройство. Добрият потребителски интерфейс трябва да е течен/ гъвкав ГЛАДЪК  и лесен за разбиране от повечето хора.

Continue reading

Unique Visitors / Уникални потребители

Показател, използван в уеб анализите, за да покаже колко различни, индивидуални посетители разглеждат уебсайт за определен период от време. Уникалните посетители се проследяват от техните IP адреси. Ако посетител посети един и същ уебсайт няколко пъти, той ще бъде отброен само веднъж в показателя за уникални посетители.

Continue reading

URL (Uniform Resource Locator) 

URL (Uniform Resource Locator)  адрес – URL e специфичната страница, която се появява във вашия браузер. Или това е адресът на дадена уеб страница.

Continue reading

UX (User Experience)

UX (User Experience) – означава потребителско изживяване. UX се отнася до начина, по който потребителят взаимодейства с уебсайт или приложение (където кликва, кои страници посещава). UX може да бъде оформен чрез тестване на разликите в оформлението на страниците, CTA, цветовете, съдържанието и т.н., за да се подобрят процентите на конверсия. Да имаш добър UX е

Continue reading

Visitors / Посетители

Посетители – показател в Google Analytics, който определя количествено потребителя на уебсайт за определен период от време. Посетителите често са разделени между „нови посетители“, които разглеждат за първи път през определения период от време, или „връщащи се посетители“, които вече са преглеждали поне веднъж в дадения период от време.

Continue reading

Web 2.0 – World Wide Web

Web 2.0 – World Wide Web Web 2.0 – Втората основна фаза на развитие на World Wide Web, белязана от преминаване от статични уеб страници към динамично съдържание, както и от социални медии и съдържание, генерирано от потребители.

Continue reading

Website / Уебсайт – съдържание

Website / Уебсайт – съдържание Website / Уебсайт – Един или група документи, съдържание и / или медии, които са достъпни в World Wide Web. Обикновено уебсайтовете се идентифицират с име на домейн и се публикуват на уеб сървър.

Continue reading

XML (eXtensible Markup Language)

XML (eXtensible Markup Language) – Подобно на HTML (Hypertext Markup Language), използва се предимно за категоризиране на различни данни за компютрите и хората, за да се използва по-ефективно. По принцип XML позволява персонализиране на маркери/тагове за маркиране на информация, която за компютрите е трудна за разбиране.

Continue reading

XML Sitemap – Документ във формат

XML Sitemap – Документ във формат XML, който категоризира всички подходящи страници, публикации, файлове и т.н. на уебсайт. Този документ не е предназначен за човешка употреба, въпреки че може да бъде разгледан от хората. Вместо това, XML картата на сайта е създадена, за да помогне на роботите на търсачките лесно да намерят всички страници за

Continue reading

Yelp – социална платформа

Yelp – социална платформа за прегледи и търсачка, която позволява на потребителите да оставят отзиви за бизнеса. Yelp също предлага рекламна програма, която дава на рекламодателите възможност да показват своите маркетингови активи на квалифицирани потребители въз основа на търсенето с ключови думи.

Continue reading

YouTube социална мрежа

YouTube – Уебсайт за видео споделяне Закупен от Google през 2006 г. YouTube е част от рекламната мрежа на Google и се счита за една от най-популярните търсачки в света. YouTube предлага все по-голям набор от стрийминг услуги и произвежда оригинални телевизионни серии.

Continue reading

каноникъл (rel=canonical)

Код, който се добавя в html кода, за да покаже на Google дали част от съдържанието е оригинално или дублирано. Canonicals може да се използва и за избягване на дублиращи се проблеми в съдържанието на уебсайт.

Continue reading

Позиция – резултат от класиране

Позиция – резултат от класиране Позиция – разположението в резултатите от търсенето с търсачка (Google, Bing и т.н.), където сайтът се класира по конкретна заявка или ключова дума Featured Snippet: Когато съдържанието в уеб страница е изтеглено в резултатите от търсенето в google, за да даде незабавно информацията, която потребителят търси. Първа страница: когато сайтът

Continue reading