Fight4Digital е одобрена за доставчик на ИКТ услуги

Уважаеми клиенти и партньори,

 

С голяма радост бихме желали да Ви информираме, че дигитална агенция Fight4Digital.com (Уеб-Тек ЕООД) е одобрена за доставчик на услуги за информационни и комуникационни технологии (ИКТ услуги) на микро, малки и средни предприятия по Оперативна програма за иновации конкуретноспособност.

Целта на ваучерната схема за предоставяне на ИКТ услуги на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия /ИАНМСП/ е подобряване използването на информационните и комуникационни технологии, улесняване достъпа до цифрово ноу-хау и др. Програмата насърчава използването на нови, базирани на ИКТ бизнес модели и активизира цифровизацията на малките и средни фирми, което допринася за развитието на бизнеса им.

Какво включват ИКТ услугите?

В качеството си на доставчик на услуги, екипът на Fight4Digital предоставя възможност на одобрените фирми, да получат дигитални маркетинг услуги и WEB-базирани услуги, финансирани изцяло от ваучерната схема, напълно безвъзмездно.

Ето какво включват услугите, които можем да ви предоставим, в случай, че фирмата ви е одобрена по ваучерната схема:

  • Web-базирани ИКТ услуги – изработка на платформи, уеб сайтове и/или мобилни приложения за електронна търговия или фирмени / корпоративни уеб сайтове и/или проложения; Консултантски услуги за прилагането на съвременни решения. Ваучерите за този тип услуги са с фиксирана номинална стойност 6 000 лв. с ДДС
  • ИКТ услуги за дигитален маркетинг, оптимизиране на процеси, Софтуери решения и др. Консултантски услуги за прилагането на съвременни решения. Ваучери с фиксирана номинална стойност – 24 000 лв. с ДДС.

 

 

Кой може да участва в програмата за ваучери за ИКТ услуги?

Допустимите по схемата кандидати трябва да отговарят на следните критерии:

  • да са регистрирани в България търговци по смисъла на Търговския закон;
  • да са микро, малко или средно предприятие и да не са предприятие в затруднено положение;
  • да развиват своята основна икономическа дейност в една от групите дейности, определени в Националната стратегия за насърчаване на МСП 2014-2020.

 

Как да кандидатствате за ваучер?

Фирмите-кандидати подават заявление за получаване на ваучер по електронен път. В срок от 20 работни дни след изтичане на крайния срок за подаване на формуляри ИАНМСП извършва оценка.

ВАЖНО:

Броят на фирмите, които ще бъдат финансирани с ваучери, е ограничен, като той ще бъде минимум 450. Класирането на одобрените фирми ще бъде на принципа „първи по ред, първи по право“. След броени дни ще бъде обявен II-ри етап за кандидатстване по програмата. През този етап фирмите-кандидати за финансиране с ваучери ще могат да подадат документи за одобрение.

Следете страницата ни за последващата информация относно етап II на програмата.

За всякаква допълнителна информация, не се колебайте да се свържете с нас. Екипът ни е готов да Ви съдейства във всяка една стъпка от кандидатстването по програмата.

Пълната информация за програмата ще откриете тук: https://www.sme.government.bg/?page_id=43322

 

ikn

Tags: