302 Redirect/302 редирект или 302 пренасочване

Метод за пренасочване на посетител от една страница към друга, но този тип пренасочване се използва само за временни ситуации. За постоянни пренасочвания използвайте 301.