302 Redirect/302 редирект или 302 пренасочване

Метод за пренасочване на посетител от една страница към друга, но този тип пренасочване се използва само за временни ситуации. За постоянни пренасочвания използвайте 301.

Tags: