Archives

Ecommerce (or E-Commerce) / Електронна търговия (или електронна търговия)

Ecommerce (or E-Commerce) / Електронна търговия (или електронна търговия) – така се обозначават фирми, които извършват бизнес онлайн. Най-често срещаната форма на електронна търговия е онлайн търговец на дребно, който продава продукти директно на потребителя.

Continue reading

Email Automation / Автоматизация на имейли

Маркетингова система, която използва софтуер за автоматично изпращане на имейли въз основа на определени тригери. Използват се множество автоматични имейли в последователност, създават фунии за потребители и сегментират потребители въз основа на поведение.

Continue reading

Email List / Списък с имейли

Колекция от имейл адреси, които могат да се използват за изпращане на целеви имейл маркетингови кампании. Списъкът обикновено се сегментира според класификацията на потребителите, така че списъкът на съществуващите клиенти може да получи един вид комуникация, докато потенциалните клиенти могат да получат повече промоционална комуникация.

Continue reading