Archives

Visitors / Посетители

Посетители – показател в Google Analytics, който определя количествено потребителя на уебсайт за определен период от време. Посетителите често са разделени между „нови посетители“, които разглеждат за първи път през определения период от време, или „връщащи се посетители“, които вече са преглеждали поне веднъж в дадения период от време.

Continue reading