Archives

Campaign /Кампания – реклама

Серия от рекламни послания. В контекста на дигиталния маркетинг кампаниите могат да се управляват чрез платформи за рекламна мрежа за търсене и дисплей (напр. Google, Bing), социални медии, електронна поща или други онлайн платформи.

Continue reading

Contact Form / Формуляр за връзка

Секция на уеб сайт с попълними полета, за да могат посетителите да се свържат със собственика на уебсайта, най-често използван за събиране на име, телефонен номер и имейл адрес на потенциални клиенти.

Continue reading

Content / Съдържание

Всяка форма на онлайн медии, които могат да бъдат четени, гледани или взаимодействани. Съдържанието обикновено се отнася конкретно до писмения материал, но може да включва и изображения и видеоклипове.

Continue reading

Conversion / Конверсия

Завършване на предварително зададена цел. Това често се използва за проследяване на броя посетители на сайта, които са “превърнати” в клиенти, въпреки че продажбите не винаги се избират като показател. Конверсия може да бъде всяка реализирана цел.

Continue reading

Conversion Rate / Процент на реализациите

Изчислява се като се раздели броят на постигнатите цели с общия брой посетители. Например, ако 100 посетители посещават уебсайт и 10 от тях завършат целта за реализации (като попълване на формуляр за контакт), тогава процентът на реализация е 10%.

Continue reading

CPA (Cost Per Acquisition) / CPA (цена на придобиване)

CPA (Cost Per Acquisition) / CPA (цена на придобиване) – показател в платените платформи за рекламиране, който измерва колко пари се изразходват за придобиване на нов клиент. Тя може да бъде изчислена чрез разделяне на общите разходи на броя реализации за определен период от време.

Continue reading

CPC (Cost Per Click) / CPC (цена на кликване)

CPC (Cost Per Click) / CPC (цена на кликване) – сумата, изразходена за кликване върху реклама в кампания с плащане на кликване. В платформата Adwords всяка ключова дума има прогнозна стойност на кликванията, но цените се променят в реално време, тъй като рекламодателите оферират един срещу друг за всяка ключова дума.

Continue reading

CPM – Stands for “Cost Per Thousand” / CPM

CPM – Stands for “Cost Per Thousand” / CPM – стойности за “цена на хиляда” (M е римската цифра за 1000). Това е сумата, която рекламодателят плаща за 1000 импресии от рекламата си. Ако например издател плаща $ 10 CPM и рекламата Ви се показва 2000 пъти, ще платите $ 20 за кампанията ($ 10

Continue reading

Crawler – сканиране на уеб съдържание

Crawler – сканиране на уеб съдържание Автоматизирана част от софтуера, който сканира уеб сайтовете. Използва се от Google за намиране на ново съдържание и за оценка на качеството на уеб страниците за неговия индекс.

Continue reading

CRO (Conversion Rate Optimization) / CRO (повишаване на конверсии)

Клон на дигитален маркетинг, който има за цел да подобри процента на реализация на уеб страници, като по този начин направи страниците по-печеливши. Оптимизирането на процента на реализациите комбинира психологията с маркетинга и уеб дизайна, за да повлияе на поведението на посетителя на уеб страницата. CRO използва тип тестване, наречен “A / B split testing”,

Continue reading

CTA (Call to Action)

Елемент на уеб страница, използвана за привличане на посетители към конкретно действие или реализация. CTA може да бъде бутон, върху който може да се кликне с текст, изображение, и обикновено използва императивна глаголна фраза като “обади се днес” или “купете сега”.

Continue reading

CTR – Click-Through-Rate / Честота на кликване

Показател, показващ колко често хората кликват върху реклама, след като я видят. Може да се изчисли, като се раздели броят кликвания върху рекламата, разделен на броя импресии. Това съотношение може да бъде полезно, когато се определя дали съобщенията на дадена реклама отговарят на това, което потребителят търси и дали резонира с тях.

Continue reading

CTR (Click Through Rate)

Показва колко пъти е била кликната рекламата, спрямо общия брой импресии. Ако например една реклама се показва на 100 души и 10 от тях кликват върху рекламата, тя има процент на кликване 10% (10 кликвания / 100 импресии = 10%).

Continue reading