Archives

Java – език за програмиране

Java – език за програмиране Java е език за програмиране, който се използва за създаване на приложения, които могат да се изпълняват на цифрово устройство.

Continue reading

Javascript (JS) – скриптов език

Javascript (JS) – скриптов език Javascript (JS) – Javascript е скриптов език. Javascript се използва в уеб браузърите, за да осигури интерактивни елементи на уеб страници, които са трудни или невъзможни за постигане само с HTML или CSS.

Continue reading