Automation / Автоматизация

Използване на компютърни програми за изпълнение на задачи, които са повтарящи се и обикновено биват завършвани от човек.

Програмите за електронна поща могат да използват автоматизацията, за да изпращат имейл съобщения на хора въз основа на определени задействания (нови клиенти, отговарят или не отговарят на последния имейл и т.н.).

Маркерите също използват автоматизацията за подхранване на потенциалните клиенти, като изпращат подходящо съдържание на предишни посетители на даден уебсайт, в опит да накарат посетителя да извърши покупка.