Backlink / Обратен линк

Също така известен като “връзка”, това е, когато един сайт има връзка към друг уеб сайт, използвайки html href код.

Препратките се използват от Google в техните SEO класификационни фактори, като основната идея е, че ако “уебсайт А” има входящи препратки от други силни уебсайтове (уебсайтове Б, C и D), самият Уебсайт А придобива известна власт.