Campaign /Кампания – реклама

Серия от рекламни послания. В контекста на дигиталния маркетинг кампаниите могат да се управляват чрез платформи за рекламна мрежа за търсене и дисплей (напр. Google, Bing), социални медии, електронна поща или други онлайн платформи.