CTR – Click-Through-Rate / Честота на кликване

Показател, показващ колко често хората кликват върху реклама, след като я видят. Може да се изчисли, като се раздели броят кликвания върху рекламата, разделен на броя импресии.

Това съотношение може да бъде полезно, когато се определя дали съобщенията на дадена реклама отговарят на това, което потребителят търси и дали резонира с тях.