Facebook Advertising /Facebook Реклама

Facebook Advertising /Facebook Реклама – Facebook позволява на рекламодателите да достигат до своите потребители чрез своята рекламна мрежа. Може да се създаде набор от типове реклами, за да се постигнат различни цели, зададени от фирмите. Facebook рекламата е уникална, тъй като аудиторията е създадена на базата на огромна демографска информация, която Facebook има за своите потребители.