Google търсачка – номер 1 в света

Google търсачка – номер 1 в света

Google – Основана през 1998 г.

Google вече контролира приблизително 80% от пазара за търсене. Google също се разшири, за да включва много софтуерни услуги, директно свързани с търсенето, и насочени към потребители извън индустрията за търсене, като Google Chrome (уеб браузър), Google Fiber (интернет услуга), Gmail (имейл клиент) и Google Диск (платформа за съхранение на файлове). Google е собственост на компанията майка Alphabet.