HTTPS – защитете сайта си

HTTPS – защите сайта си

Поддържа защита на хипертекстовия протокол. Има защитена версия на HTTP, която се използва, за да се определи как данните се форматират и предават в мрежата. HTTPS има предимство пред HTTP, тъй като данните, изпратени при извличането на уеб страница, са криптирани, добавяйки слой за сигурност, така че трети страни да не могат да събират данни за уеб страницата, когато данните се изпращат от сървъра на браузъра.