Keyword Density/Плътност на ключовите думи

Плътност на ключовите думи – Плътността на думата се отнася до процента колко често се появява ключова дума на уеб страница във връзка с общите думи на тази уеб страница.