Lead – потенциален клиент/контакт

Lead – потенциален клиент/контакт

Потенциален клиент, който е комуникирал с бранда с намерение да закупи чрез обаждане, имейл или онлайн формуляр.