Linkedin Advertising- Linkedin реклама

Чрез различни рекламни формати рекламодателите могат да наддават за рекламно пространство и да насочват към определени аудитории. Въз основа на длъжност, години опит, индустрия и много други демографски данни.