Long Tail Keyword – ключова фраза

Long Tail Keyword – ключова фраза

Ключова фраза, която е по-дълга и хипер-специфична, съответства на заявка за търсене на потребител. Ключовата дума получава по-малко търсения на месец, но има по-голямо намерение за търсене и обикновено по-малко конкуренция от компании, които искат да покажат съдържание за тази заявка за търсене.