Quality Score -Качествен рейтинг

Оценка на Google Ads за уместността и качеството на ключовите думи, използвани в PPC (Pay-per-click)  кампаниите. Тези резултати до голяма степен се определят от уместността на ad copy, очакваната честота на кликване, както и от качеството и целесъобразността на целевата страница. Качественият рейтинг е компонент при определянето на ad auctions / рекламните търгове/, така че наличието на висок резултат може да доведе до по-високо класиране на рекламите с по-ниски разходи.