RankBrain / Ранкбрейн

Основен компонент на алгоритъма на Google, който използва машинно обучение за оценка на резултатите от търсенето и свързаните с тях заявки. RankBrain използва модел за интерпретация, който може да тества различни потенциални фактори и да определи намерението за търсене.