Search Engine / Търсачка

Search Engine / Търсачка – програма, която търси индекс на информация и връща резултати на потребителя въз основа на съответните ключови думи. Най-известните търсачки са Google, Youtube, Bing и Yahoo.